Προσωπικά δεδομένα

Έχοντας πρόσβαση ή χρησιμοποιώντας αυτό το site αποδέχεστε τους παρακάτω όρους:

Καθεστώς ιδιοκτησίας/ απαγορεύσεις
Όλα όσα περιέχονται μέσα σε αυτό το site είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΙΜΕ. Το ίδιο ισχύει και με όλα τα γραφικά, τίτλους, και χαρακτήρες που περιέχονται σε αυτό. Για την αναπαραγωγή, χρησιμοποίηση, προβολή, ταχυδρόμηση, διανομή και γενικότερα οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων αυτού του site, χρειάζεται πρώτα γραπτή άδεια από την ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΙΜΕ. Μπορείτε να δείτε και να «κατεβάσετε» υλικό από αυτό το site αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση.

Άρνηση υποχρεώσεων και ζημιών
Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΙΜΕ δεν κάνει καμία διάκριση πως το υλικό που περιέχεται εδώ είναι κατάλληλο και νόμιμο σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, πολιτεία, επαρχεία ή αλλού είδους δικαιοδοσία. Μπαίνοντας σε αυτό το site το κάνετε με δική σας ευθύνη και ρίσκο, ενώ είστε υπεύθυνοι για την συμμόρφωση με όλους τους εφαρμόσιμους νόμους, που ισχύουν στο μέρος απ’όπου μπαίνετε. Το υλικό του site παρέχεται όπως είναι και δεν δίνεται κανενός είδους εγγύηση που να ζητάται ή να υπονοείται. H ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΙΜΕ δεν βεβαιώνει ή εγγυάται πως οι πληροφορίες που περιέχονται στο site είναι ακριβείς, ολοκληρωμένες, σωστά τοποθετημένες, αξιόπιστες ή πως το site είναι αδιάβλητο από λάθη και ιούς. Μπαίνετε στο site με απολύτως δική σας ευθύνη. Κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, διακοπής σχέσεων, ζημίας, αμέλειας ή λάθους δεν θα είναι η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΙΜΕ, οι σχετιζόμενες με αυτό εταιρείες και οι δικαιούχοι του υπεύθυνοι, για οποιεσδήποτε ευθύνες, ειδικές, προσθετές, αιτήματα αποζημίωσης, ψυχικές ή συμπερασματικές ζημίες (που να περιλαμβάνουν και διαφυγόντα κέρδη) που να προέρχονται ή να έχουν σχέση από ή με λάθη, ανακρίβειες, παραλείψεις, ατέλειες, παράκαιρες ή μη πρωτότυπες πληροφορίες που να περιέχονται στο site. Σε καμία περίπτωση η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΙΜΕ και οι παραπάνω σχετιζόμενοι με αυτό δεν έχουν κανενός είδους υποχρέωση σε χρήστες για ζημία, απώλεια, δικαιώματα που να έχουν να κάνουν με πληροφορίες που να περιέχονται στο site ή με δικαιώματα σε χρήματα που οι χρήστες έχουν ενδεχόμενα πληρώσει για να έχουν πρόσβαση στο site (αν και όπου αυτό συμβαίνει).

Τερματισμός
Αυτή η συμφωνία ισχύει μέχρι τερματισμού της με ή χωρίς ανακοίνωση από την ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΙΜΕ. Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω συνθήκες θα πρέπει να σταματήσετε αυτόματα να είστε χρήστης και θα καταστρέψετε οτιδήποτε υλικό έχετε αποκτήσει από το site της ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΙΜΕ.

Αλλαγές – Ανανεώσεις (Updates)
Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΙΜΕ μπορεί να αναβαθμίσει, να τροποποιήσει, να βελτιώσει ή να αλλάξει αυτή τη συμφωνία ή να προσθέσει οποιουσδήποτε όρους ή συνθήκες οποιαδήποτε ώρα θελήσει με την απλή διαδικασία της τοποθέτησης μιας ανακοίνωσης που να λέει πως αυτή η συμφωνία έχει αλλάξει/ανανεωθεί. Οποιαδήποτε χρήση του site μετά από τέτοιου είδους ανανέωση προϋποθέτει την αποδοχή των αλλαγών, των τροποποιήσεων και των επιπρόσθετων όρων που έχουν συμπεριληφθεί.

Διάφορα
Σε αυτή την συμφωνία ισχύει ο ελληνικός νόμος χωρίς καμία ενδεχόμενη αντίφαση από άλλα νομικά συστήματα. Αν κάποια διάταξη αυτής της συμφωνίας θεωρηθεί από Ελληνικό δικαστήριο αρμοδίας δικαιοδοσίας πως είναι παράνομη, αβάσιμη ή μη επιβεβλημένη, οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη εφαρμογή και ισχύ.

Φόρουμ και χώροι συζητήσεων
Αν συμμετέχετε σε «φόρουμ», ή οποιονδήποτε άλλον χώρο διατίθεται για συνομιλία μέσα στο site συμφωνείτε ότι: Να μην διαβάλλετε, εξυβρίζετε, κατηγορείτε ή απειλείτε άλλους. Να μην κάνετε οποιουδήποτε περιεχομένου προκλητικές και προσβλητικές δηλώσεις. Να μην υποστηρίζετε ή να κουβεντιάζετε για παράνομες δραστηριότητες. Να μην ταχυδρομείτε ή να διακινείτε υλικό που προσβάλλει τρίτους ή παραβιάζει τις νομοθεσίες. Να μην διακινείτε προσβλητικές ή πρόστυχες φωτογραφίες και να μην χρησιμοποιείτε αντίστοιχο λόγο. Να μην προσπαθείτε μέσω του περιοδικού να μεταπωλήσετε υλικά ή να προσπαθείτε πλάγια να διαφημιστείτε. Να μην ταχυδρομείτε ή να διανέμετε μέσω του site software ή άλλο υλικό που να περιέχει ιούς. Να μην μιλάτε σε χώρους συζητήσεων με συγκεκριμένο θέμα για αλλά άσχετα θέματα. Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΙΜΕ διατηρεί το δικαίωμα να μετακινήσει, να επέμβει ή να ανασυντάξει μηνύματα ή υλικό που εσείς έχετε αποστείλει, ενώ δεν είναι υπεύθυνο για οτιδήποτε στέλνεται σε αυτό ή απόψεις που δημοσιεύονται σε κάποιον από τους χώρους συζητήσεων. Επικοινωνώντας με την ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΙΜΕ ή λαβαίνοντας μέρος σε κάποιον από τους προαναφερθέντες χώρους συζητήσεων εξουσιοδοτείτε την ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΙΜΕ με το οριστικό, μεταβιβάσιμο και παγκόσμιο δικαίωμα χρήσης, δημόσιας προβολής και παρουσίασης, διανομής και πώλησης πληροφοριών, προτάσεων, ιδεών, σχεδίων και concepts για οποιοδήποτε σκοπό (εμπορικό ή άλλο) η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΙΜΕ επιλέξει και χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλου είδους αποζημίωση σε εσάς.