Η BMW συνδυάζει μεθόδους 3D printing και εικονικής πραγματικότητας για τον εξορθολογισμό του σχεδιασμού

Το 3d printing και το virtual reality είναι τεχνολογικές εφαρμογές που εξελίσσονται παράλληλα τα τελευατία χρόνια, και έχουν να επιδείξουν πραγματικά μεγάλη πρόοδο. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη η σύμπραξή τους για ακόμα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα!

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία BMW πρόσφατα ανακοίνωσε τη νέα μεθοδολογία που έχει στα σκαριά για τον σχεδιασμό των οχημάτων της, η οποία αξιοποιεί έναν συνδυασμό κατασκευών με τρισδιάστατη εκτύπωση και εικονικής πραγματικότητας.

Η BMW, παραδοσιακά, κατασκεύαζε τα επιμέρους τμήματα των οχημάτων με συμβατικές μεθόδους, οι οποίες όμως είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και  δαπανηρές. Η εξέλιξη του 3d printing, έχει διευκολύνει τα πράγματα για την εταιρία, αφού τώρα υπάρχει η δυνατότητα να εκτυπώνονται τα εξαρτήματα πολύ γρήγορα και οικονομικά.

Σκοπός της νέας διαδικασίας, που συνδυάζει το 3d printing με το virtual reality, είναι να βοηθήσει στον εξορθολογισμό και τη μείωση του κόστους των διαδικασιών σχεδιασμού.

Η λογική είναι απλή: Η εικονική πραγματικότητα έχει τη δυνατότητα να μοντελοποιεί μια μεγάλη ποικιλία από στοιχεία και εξαρτήματα των οχημάτων. Στη συνέχεια, η κατασκευή αυτών των μοντέλων με την μέθοδο της τρισδιάστατης εκτύπωσης θα δώσει μια άμεση και χειροπιαστή είκονα για το τελικό αποτέλεσμα και για την εφαρμογή του μέσα στο όχημα. Αυτή η διαδικασία δίνει στους σχεδιαστές την ευκαιρία να εντοπίσουν έγκαιρα τα προβλήματα και να υιοθετήσουν βελτιωσεις στο σχεδιασμό. 

Επιπλέον, η BMW προσανατολίζεται στο να χρησιμοποιήσει το virtual reality και το 3d printing για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την οργανωτικότητα των ομάδων εργασίας της. Μέσα από την αξιοποίηση του συνδυασμού των δυο τεχνολογιών, η διάχυση των ιδεών και η επικοινωνία ανάμεσα στις ομάδες των εργαζομένων θα γίνει πολύ πιο εύκολη και κατανοητή, προσφέροντας στους συμβαλλόμενους ένα ακόμα πιο φιλικό και αποτελεσματικό περιβάλλον εργασίας.

Φωτογραφίες: 3ders.org

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το