Αντιγραφή αρχαιολογικών εκθεμάτων για το Μουσείο της λίμνης Κάρλα

Η έκθεση 3D εκτυπωμένων εκθεμάτων σε αρχαιολογικά μουσεία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο. Επιλέγεται ως πρακτική όταν τα αυθεντικά ευρήματα αποφαζίζεται ότι πρέπει να φυλάσσονται, είτε όταν δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Η 3D Printing Solutions ανέλαβε την αναπαραγωγή μιας σειράς αντιγράφων αρχαιολογικών ευρημάτων και τη δημιουργία 3D εκτυπωμένων εκθεμάτων, για το μουσείο της λίμνης Κάρλα στη Θεσσαλία.

Για την εκτύπωση, χρησιμοποιήθηκε ο 3d εκτυπωτής μεγάλων διαστάσεων BigRep ONE. Δείτε ποια είναι και τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε!

Το κρανίο της αντιλόπης

Βήμα 1ο: Πραγματοποιείται επίσκεψη στο μουσείο παλαιοντολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και γίνεται σάρωση των αυθεντικών οστών-ευρημάτων.

Βήμα 2ο: Ακολουθεί κατάλληλη επεξεργασία των αρχείων σάρωσης και μετατρέπονται σε εκτυπώσιμα μοντέλα. 

Βήμα 3ο: Μεθοδεύεται ο στρατηγικός σχεδιασμός της εκτύπωσης.

Βήμα 4ο: Το αντίγραφο εκτυπώνεται σε ABS

Βήμα 5ο: Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την φάση της μετεπεξεργασίας, έτσι ώστε το αντίγραφο να μοιάζει όσο το δυνατόν το αυθεντικό.

Η παραπάνω διαδικασία επαναλήφθηκε για ακόμη δύο εκθέματα του μουσείου της λίμνης Κάρλα.

Μετακαρπικό οστό αλόγου

Κέρατο αντιλόπης

 H 3D-Printing Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε όλο το φάσμα της αναπαραγωγής τρισδιάστατων αντιγράφων! Αναλαμβάνουμε αντιγραφές από την αρχική μοντελοποίηση με σάρωση ή και σχεδιασμό όπου απαιτείται, εώς την τελική εκτύπωση και τις ανάγκες μετεπεξεργασίας κάθε αντικειμένου.

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το