Μουσεία

Οι τεχνολογίες της τρισδιάστατης εκτύπωσης και σάρωσης χρησιμοποιούνται ευρέως στα μουσεία. Ο σκοπός είναι η αναπαράσταση ευρημάτων για να μελετηθούν αναλυτικότερα ή για να εκτεθούν στο μουσείο.

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το