Εκπαίδευση

  • Οι φοιτητές πολυτεχνικών σχολών αποκτούν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν λειτουργικά πρωτότυπα και μακέτες.
  • Οι φοιτητές ανθρωπιστικών επιστημών (π.χ.  Ιστορικοί) αναβιώνουν διάφορα ευρήματα για να τα εξετάσουν λεπτομερώς.
  • Οι φοιτητές γραφιστικής «βγάζουν» το έργο τους από τον υπολογιστή, για να αποκτήσει σάρκα και οστά.
  • Στη μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική οι σπουδαστές μπορούν να κατασκευάζουν ιδιόμορφα καλούπια για τις συνταγές τους.
  • Τα εργαστήρια χημείας διαμορφώνουν 3D μοντέλα μοριακών δομών για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών.
  • Οι φοιτητές βιολογίας κατασκευάζουν ανθρώπινα όργανα και άλλα αντικείμενα χρήσιμα στην βαθύτερη κατανόηση των εννοιών της επιστήμης τους.

Φωτογραφία εξωφύλλου : thingiverse

 

 

 

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το