(Ελληνικά) Η 3D Printing Solutions συμμετέχει στην Digital Construction Expo – Forum